OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Serios stavebniny s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.levne-okapy.cz, IČ 06201059, DIČ CZ06201059, se sídlem Mánesova 345/13, České Budějovice, 370 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26394 jako prodávající (dále jen „Serios stavebniny s.r.o.“ nebo „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
  
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností Serios s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

Kupující se zavazuje podrobně prostudovat tyto VOP a v případě nesouhlasu s nimi není oprávněn objednávat a nakupovat zboží v internetovém obchodě společnosti Serios stavebniny s.r.o.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Serios stavebniny s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo smluvních partnerů Serios, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Prodávající nepovoluje jakékoliv stahování obsahu popisu produktů, cen, kopírování obsahu, zneužití údajů na stránkách jakýmkoliv způsobem. Tyto stránky ani jejich části nesmějí být reprodukovány, kopírovány nebo jinak využívány bez explicitního písemného souhlasu společnosti Serios stavebniny s.r.o.

Kupující se zavazuje nepoužívat stránky způsobem, kterým by mohli narušit nebo jakýmkoliv způsobem poškodit fungování těchto stránek. Kupující může využívat stránky jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jejich určením.

 

2) KUPNÍ SMLOUVA a UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném společností Serios stavebniny s.r.o. tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Serios stavebniny s.r.o. a to telefonicky nebo při emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit požadované plnění, dopravu, způsob úhrady a všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky společností Serios stavebniny s.r.o., za případné chyby při přenosu dat nenese společnost Serios stavebniny s.r.o. žádnou odpovědnost. Uzavření smlouvy bude neprodleně Kupujícímu potvrzeno informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu společnosti Serios stavebniny s.r.o.. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Dojde-li v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno a dokončení objednávky k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má Serios s.r.o. právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si společnost Serios s.r.o. vyhrazuje i v případě, že výrobce/dodavatel přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Ceny platné na e-shopu www.levne-okapy.cz se odvíjí od minimálního odběrného množství konkrétních položek, které jsou specifikované v nákupním košíku a jsou platné pouze pro klienty, kteří řádně objednají zboží prostřednictvím internetové objednávky.

Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zrušení objednávky může proběhnout pouze telefonicky (+420 771 184 433) společně s potvrzením e-mailem (objednavky@levne-okapy.cz).

V případě zrušení objednávky budou objednávajícímu účtovány náklady vzniklé dodavateli v souvislosti se zrušenou objednávkou.

 

4) PROVOZNÍ DOBA

Objednávky přes internetový obchod je možné realizovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese společnost Serios stavebniny s.r.o. odpovědnost za nedodržení provozní doby.

Vzhledem k provozování obchodu na internetové síti nemůže Prodávající garantovat nepřetržitý a bezproblémový provoz internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje čas pro údržbu hardwarového a softwarového vybavení a aktualizaci internetového obchodu.

 

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Serios stavebniny s.r.o., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího NELZE měnit zpětně po odeslání objednávky.

Serios stavebniny s.r.o. si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.  

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Společnost Serios stavebniny s.r.o. akceptuje následující platební podmínky:

  1. Dobírkou - Zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese.
  2. Platba předem (proforma) – platba bankovním převodem na účet Serios stavebniny s.r.o., číslo účtu 279686256/0300 u Československé obchodní banky, a. s.
  3. SWIFT: CEKOCZPP
  4. IBAN: CZ94 0300 0000 0002 7968 6256

Prodávající vystaví po uhrazení ceny zboží Kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo fakturu přiloží k zásilce.

 

6) DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta je ve většině případů od 48 hodin - do 7 dnů nejpozději do 30 dní, není-li u daného zboží uvedeno jinak. O termínech dodání bude zákazník vždy informován emailem nebo telefonicky.

V případě, že některé zboží nebude skladem, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému nenese společnost Serios stavebniny s.r.o. zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete u jednotlivých produktů nebo v sekci Doprava a platba.

Osobní odběr materiálů za internetové ceny na pobočkách společnosti Serios stavebniny s.r.o. a jejich lokální partnerů je možný u převážné většiny inzerovaných materiálů, pouze je nutné uskutečnit objednávku přes e-shop www.serios.cz nebo se předem domluvit a to buď telefonicky nebo emailem s pracovníky společnosti Serios s.r.o..

INTERNETOVÝCH CEN SE NELZE DOŽADOVAT NA KAMENÝCH POBOČKÁCH SERIOS ANI U LOKÁLNÍCH PARTNERŮ BEZ PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁVKY PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.LEVNE-OKAPY.CZ.

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, může Serios stavebniny s.r.o. či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Serios stavebniny s.r.o. či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

 

7) REKLAMACE a ZÁRUKA

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost vnějšího obalu či krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednávky@levne-okapy.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem včetně přiložené fotodokumentace na uvedenou emailovou adresu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti Serios stavebiny s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Jako doklad o záruce vystavuje Serios stavebniny s.r.o. ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na výslovnou žádost kupujícího Serios stavebniny s.r.o. poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Na nové zboží a zboží I. Jakosti je se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození při nesprávném použití výrobku nebo při jeho nesprávném skladování.

Prodávající neodpovídá za vady zboží, které nebyly předmětem kupní smlouvy (dárky, propagační předměty).

Pokud si Kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 20 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno počínaje 21. dnem skladné ve výši 15,- Kč za každý započatý den po převzetí zboží. V případě odeslání prostřednictvím přepravce se za nevyzvednuté považuje i vrácení zásilky zpět k Prodávajícímu. V případě, že si Kupující nevyzvedne své zboží z opravy do 2 měsíců, je mu zasílána písemná výzva s náhradní lhůtou k vyzvednutí jeho zboží. Pokud si Kupující nevyzvedne svoje zboží ani v této dodatečné lhůtě, je společnost Serios stavebniny s.r.o. oprávněna zboží prodat.

 

8) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta na odstoupení od smlouvy běží ode dne uzavření smlouvy, jedná-li se o kupní smlouvu (ode dne převzetí zboží), nebo o smlouvu jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (ode dne převzetí poslední části dodávky zboží z dané objednávky).

Serios stavebniny s.r.o. umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách nebo telefonicky s následným zaslání potvrzení o odstoupení emailem.  Následně bude spotřebiteli zaslán email s potvrzením o přijetí tohoto požadavku.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle společnosti Serios stavebniny s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Serios stavebniny s.r.o. obdržel, a to na své náklady.

Zboží musí spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Po přezkoumání vráceného zboží vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Serios stavebniny s.r.o. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

Neoznámil-li spotřebitel/Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (jím zadané parametry, rozměry, zakázkově míchané odstíny barev a fasád, atp.). 

 

9) ODPOVĚDNOST

Společnost Serios stavebniny s.r.o. neposkytuje žádné záruky a garance krom záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na internetových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. 

Informace uvedené na webových stránkách společnosti nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

Informace uvedené na stránkách mohou být zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Může také kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost Serios stavebniny s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

 

10) STÍŽNOSTI A JEJICH ŘEŠENÍ

Záleží nám na tom, abyste byli s námi spokojeni. A pokud se nám něco nepovede, tak se k situaci postavíme čelem.

I když je pro nás zákazník na prvním místě, nemůžeme bohužel ani při sebelepším fungování vyloučit, že dojde k výjimečnému pochybení našeho zaměstnance. Pro co nejrychlejší vyřešení vaší stížnosti máme nastavený interní proces, v rámci kterého rychle přezkoumáváme stížnosti našich zákazníků.

V případě potíží se na nás obraťte přes zákaznickou linku +420 771 184 443 nebo elektronicky emailem na info@levne-okapy.cz.

Pokud stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti, pak lze tyto spory řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě můžete jako spotřebitel (nesmí jít o nákup „na IČO“) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

 

11) OCHRANA SOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod.

Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu uvedenou na www.levne-okapy.cz v sekci Kontakty.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00073870.

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů